Broń Powstania Listopadowego - Broń żołnierza polskiego

 Statystyki
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Broń Powstania Listopadowego

Tyle już napisano na temat broni z czasów Powstania Listopadowego więc czy można jeszcze coś do tego dodać?
Może nie tyle dodać co wybrać i przedstawić moim zdaniem najciekawsze informacje na ten temat.
Broń z zamkami skałkowymi była używana od około 1615 roku i przez ponad 200 lat niewiele się zmieniło w podstawowych cechach tej broni. Ale to niewiele w przypadku takich cech jak donośność, skuteczność, sposoby wykorzystywania, szybkostrzelność po wyprawie Napoleona na Moskwę zaczęło się zmieniać - zasada działania broni co prawda się nie zmieniła ale jakość i osiągi broni - tak.

.

Moje podejście do broni jest przede wszystkim "techniczne". Interesują mnie tylko niektóre parametry broni - ze szczególnym uwzględnieniem:
- zasięgu,
- celności,
- szybkości ładowania,
- poręczności itp.
Jak określa się zasięg broni?
W pytaniu jest błąd bo sugeruje dzisiejsze podejście do określania zasięgu. Pytanie więc powinno brzmieć:
"Jak określano skuteczny zasięg broni w pierwszej połowie XIX wieku?"
Ale o tym w dalszej części opracowania...
===
Większość informacji w tym opracowaniu pochodzi z książek:
• Maciejewski Marian. Broń palna wojska polskich 1797-1830. Ossolineum, Warszawa 1980, s. 166 1980,
• Stanisław Kobielski Polska broń Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1975

Rok przed wybuchem powstania jak wynika z notatki prasowej cała ludność Warszawy była "zachwycona" z powodu wizyty cara.
Jakie były rzeczywiste nastroje okazało się gdy warszawiacy poparli powstańców.
Kilka słów wstępu

W tamtych czasach używano jeszcze /zresztą od ok 200 lat/ broni z zamkami skałkowymi. Zwykle skałki trzeba było wymieniać po kilkudziesięciu strzałach /dobra skałka to ok 50 strzałów/ a używanie broni podczas deszczy było utrudnione lub nawet niemożliwe. Broń ładowano odprzodowo a proch należało umieszczać nie tylko w lufie pod pociskiem ale także na panewce przy kurku. Czynności te były czasochłonne a sama broń co kilka, kilkanaście prób oddania strzału po prostu zawodziła. Do tego zdarzały się pęknięcia kurków i gubienie części broni jednym słowem o ile z łuku można było wysłać w minutę kilkanaście strzał to w tym czasie, jak nic nie przeszkodziło, z broni skałkowej można było oddać jeden strzał jeśli strzelec był sprawny bo kiepsko wyszkolony potrzebował prawie 5 minut na załadowanie broni.
To po co komu taka broń? A dać łuki wojsku. 
Jednak broń palna, pomimo swoich wad, miała i przewagi. Pociski wystrzeliwane z broni jednak leciały zdecydowanie szybciej, dalej i wiatr miał na nie mniejszy wpływ. Coś za coś po prostu.
Jak określano kaliber broni?
Dziś autorzy często piszą o tamtej broni, że miała kaliber, np. 17,5 mm ale w tamtych czasach używano dwóch podstawowych oznaczeń:
- najstarszego czyli kaliber oznaczał liczbę kul odlanych z funta ołowiu czyli kaliber 18 to ok 16,54 mm a kaliber 28 to 14,4 mm - to oznaczenie funkcjonuje do dziś przy określaniu kalibru broni gładkolufowej,
- liczbę linii czyli krotność 1/10 cala czyli krotność 2,54 mm jak byśmy to dziś powiedzieli.
Zdarzają się dziś pomyłki autorom którzy piszą np. że broń miała kaliber 7 i dodają milimetry tymczasem to nie był kaliber 7 mm tylko 7x2,54=17,78 mm.
Cytat:
"Osiągi balistyczne. Karabin piechoty wz 1777 posiadał w stosunku do innych karabinów tego ' samego rodzaju i przeznaczenia będących na uzbro­jeniu wojsk w innych armiach bardzo dobre osiągi. Donośność strzału przy kącie podniesienia 43° wyno­siła do 1000 m. Praktyczna skuteczność strzału, to jest gwarantująca pełną siłę rażenia i celność — do 300 m. Długość karabinu z nałożonym bagnetem 1898 mm. Zapewniało to dobrą możliwość obrony przed atakiem jazdy, jak również ataku na bagnety."
Co się kryje pod hasłami:
- pełna siła rażenia,
- celność do 300 m?

Dziś może zdziwić to, że kaliber lufy był inny niż pocisku i ta różnica wynosiła od około pół milimetra do około dwóch milimetrów w różnych wzorach broni, Wspomniany wyżej karabin wz 1777 miał kaliber lufy 18,88 mm a kaliber kuli 17,20 mm czyli luz wynosił 1,68 mm. Luz ten wydaje się duży ale w tamtych czasach, w tej części Europy, luz do 2 mm był czymś zwyczajnym. Więc broń ta miał luz tylko 1,68 mm a nie aż...
Różne zródła podają dla tego samego karabinu różne dane  - np luz około 0,5 mm a nie prawie półtora milimetra.
Jak to możliwe?
Jeśli to nie pomyłka autorów pozostaje inne wytłumaczenie.
Karabiny wz 1777 był produkowane przez wiele lat w różnych wytwórniach a więc w zależności od miejsca produkcji mógły mieć różną dokładność wykonania, różną wytrzymałość a więc i zalecenia co do luzu kuli mogły być różne. 

Czy w Powstaniu Listopadowym używano już zamków kapiszonowych?
Tak i co ciekawe broń z zamkami kapiszonowymi produkowano w Warszawie na Długiej.
Cytat:
"Z prywatnych wytwórców broni, wykonujących ją w większych seriach, wymienić należy Egidiusza Colette'a, którego warsztat pracował dla wojska. Znając jego inne wyroby można przypuszczać, że była to broń znakomita, zaopatrzona w zamki kapiszonowe, które uchodziły w tym czasie za szczyt osiągnięć technicznych. Właśnie on, a nie kto my, był twórcą pierwszego sztucera z zamkiem kapiszonowym wykonanego w warsztatach w Arsenale przy ul. Długiej w roku 1827. Ofiarowano go księciu Konstantemu. Zarówno sztucer, jak i wykonana przez niego para pistoletów, znajdują się obecnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W zakładzie jego szlifowano lufy, z czym zapoznaje nas raport naczelnika wydziału górnictwa, a zarazem jednego z największych naszych malarzy"
"Polska Broń" Stanisław Kobielski str. 125
Celność broni
karabin - wz.1780
Cel: Szerokość 30,5 m, wysokość 2,44 czyli maszerująca kolumna żołnierzy
Na 60 strzałów celnych było na dystansie:
100 kroków czyli około 75 m - 36 trafnych czyli 60%
200 kroków - 24 trafne czyli 40%
300 kroków - 15 trafnych czyli 25%
400 kroków - 12 trafnych czyli 20%
karabin wz. 1805
Cel: Szerokość 0,52 m, wysokość 1,68  czyli pojedynczy żołnierz
Na 200 strzałów celnych było na dystansie:
100 kroków czyli około 75 m - 92 trafnych czyli 46%
200 kroków - 64 trafne czyli 32%
300 kroków - 54 trafnych czyli 27%
400 kroków -42 trafnych czyli 21% 
karabin wz. 1777 AN IX
Na 200 strzałów celnych było na dystansie:
100 kroków czyli około 75 m - 151 trafnych czyli 75%
200 kroków - 99 trafne czyli 45%
300 kroków - 55 trafnych czyli 27,5 %
400 kroków - 53 trafnych czyli 26,5% KSIĘGOZBIÓR TOMASZA SITKOWSKIGO DOTYCZĄCY OKRESU KRÓLESTWA KONGRESOWEGO I POWSTANIA LISTOPADOWEGO - układ woluminów wg roku wydania
L.p. Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania,
1 Mochnacki Bazyli. Sprawa Birnbauna jako dowód jednej z wielu uciążliwości przez Polaków wycierpianych w krótkości z akt sądowych wyciągniona… Warszawa 1830, s. 114 1830
2 Chłopicki [Józef Grzegorz]. Rodacy! (Odezwa o objęciu władzy dyktatorskiej). Warszawa 6 grudnia 1830 r. 1830
3 Rząd Narodowy (Odezwa do narodu). Warszawa 7 luty 1831 r. 1831
4 Skrzynecki [Jan]. Odezwa Naczelnego Wodza do Litwinów. Warszawa 1 maja 1831 r. 1831
5 Obywatele Litwy, Wołynia, Podola i Ukrainy. Bracia nasi. (Odezwa Rządu Narodowego). Warszawa 13 maja 1831
6 Rząd Narodowy. Żołnierze ! (Odezwa do żołnierzy). Warszawa 2 lipca 1831 r. 1831
7 Obywatele ! Żołnierze ! (Rząd Narodowy o mianowaniu Henryka Dembińskiego Naczelnym Wodzem Siły Zbrojnej Narodowej). Warszawa 17 sierpnia 1831 r. 1831
8 Druga rocznica dwudziestego dziewiątego listopada. Lipsk 1832, s. 8 1832
9 Chotomski F. Odpowiedź Panom Chełmickiemu i Zwierkowskiemu na broszurę ogłoszoną przez nich w Paryżu 20 kwietnia 1843 pod tytułem …..Paryż 1843, s. 2 1843
10 Wysocki Józef. Kurs sztuki wojskowej. Część pierwsza. Paryż 1844, s. 277 1844
11 Wysocki Józef. Kurs sztuki wojskowej. Część druga. Paryż 1844, s. 216 1844
12 O zarzucanem dowódcy Korpusu II jenerałowi Ramorino, niedopełnieniu rozkazów danych mu przez naczelnego dowódcę po upadku Warszawy. Paryż 1844, s. 75 1844
13 Zwierkowski Walenty. Korpus 2-gi polski w 1831 roku. Paryż 1844, s. 247 1844
14 Niezabitowski Krzysztof. Pamiętniki moje. Część II, Warszawa (period rewolucyjny). Paryż 1845, s. 226 1845
15 Hejdziński Wojciech. Wspomnienia ułana z roku 1831 napisane wierszem dowolnym. Nakład Rudolf Minka, Tarnów 1849, s. 83 1849
16 Jabłonowski Stanisław. Wspomnienia o baterii pozycyjnej artylerii konnej gwardii królewsko - polskiej. Nakładem Jana Konstantego Żupińskiego. Poznań 1860, s. 71 1860
17 Lelewel Joachim. Trzy konstytucje polskie 1791, 1807, 1815. Nakład księgarni Konstantego Żupińskiego, Poznań 1861, s. 108 1861
18 Mochnacki Maurycy. Powstanie Narodu Polskiego. Trzecie wydanie, tom II, Księgarnia B. Behra, Berlin - Poznań 1863, s. 396 1863
19 Szweykowski Jan. Historia narodu polskiego od jego początku do teraźniejszości przez C. Goehringa napisana. Nakład autora. Lwów 1867, s. 120 1867
20 Szmitt Henryk. Dzieje Polski XVIII i XIX wieku. Lwów 1868, s. 572 1868
21 Wysocki Piotr. Pamiętnik o powstaniu 29 listopada 1830. Tom I, Biblioteka Ludowa Polska, Paryż [ 1868], s. 41 1868
22 Wysocki Piotr. Pamiętnik o powstaniu 29 listopada 1830. Tom II, Biblioteka Ludowa Polska, Paryż [ 1868], s. 28 1868
23 Dwernicki. Pamiętniki Jenerała .... Lwów 1870, s.156 1870
24 Forster Karol. Powstanie narodu polskiego. Berlin 1873, s. 253 1873
25 Moraczewski Teodor. Dzieje narodu polskiego. Tom VI. Polska pod obcem panowaniem. Poznań, 1877, s. 478 1877
26 Szlosser F.K., Hagen K. Dzieje powszechne. Tom XXI. Księga IV. Rewolucja lipcowa i ruch europejski, Poznań 1878, s. 541 1878
27 Wiersz na pamiątkę półwiekowej rocznicy Powstania Listopadowego 1830. Paryż 1880, s. 7 1880
28 Kunaszowski Hieronim. Życiorysy uczestników powstania listopadowego. Wydawnictwo Komitetu jubileuszowego we Lwowie. III część. Lwów 1880, s. 167 1880
29 Zbrożek Piotr. Powstanie narodu polskiego przeciw Moskwie w roku 1830 i 1831. Nakład Tomasza Rayskiego. Lwów 1880, s. 92 1880
30 Haraszkiewicz J. Wspomnienia roku 1830 - 1831. Zeszyt II. Nuty. Lipsk 1880
31 Barzykowski Stanisław. Historia Powstania Listopadowego. Tom I. Poznań 1883, s. 492 1883
32 Barzykowski Stanisław. Historia Powstania Listopadowego. Tom II. Poznań 1883, s. 417 1883
33 Barzykowski Stanisław. Historia Powstania Listopadowego. Tom III. Poznań 1884, s. 435 1884
34 Barzykowski Stanisław. Historia Powstania Listopadowego. Tom IV. Poznań 1884, s. 447 1884
35 Barzykowski Stanisław. Historia Powstania Listopadowego. Tom V. Poznań 1884, s. 448 1884
36 Wiersz na 58 rocznicę Powstania Listopadowego wygłoszony na obchodzie urządzonym przez Zarząd Towarzystwa Czytelni Polskiej w Paryżu, Paryż 1888, s. 8 1888
37 Mierosławski L. Bitwa warszawska w dniu 6 i 7 września 1831 r. Tom I. Wydał Karol Kozłowski. Poznań 1888, s. 368 1888
38 Puzyrewski A. Wojna polsko - rossyjska. Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1889, s. 386 1889
39 Puzyrewskij. Polsko - russkaja wojna. S - Peterburg 1890, tom I, s. 400, tom II s priłożeniami, s. 194 + mapy 1890
40 Langie Kazimierz. Wspomnienia o Antonim Marcelim Szymańskim oficerze wojsk polskich z 1831 zmarłym na emigracji w Paryżu w 1894. Kraków 1895, s. 32 1895
41 Tarnowski St. Nasze dzieje w ostatnich stu latach. Spółdzielnia Wydawnicza Polska. Kraków 1896, s. 192 1896
42 Kołaczkowski Klemens. Wspomnienia jenerała …..Księga I, od roku 1793 do 1813. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1898, s. 168 1898
43 Kołaczkowski Klemens. Wspomnienia jenerała ... Księga II, od roku 1813 do 1820. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1899, s. 178 1899
44 Kołaczkowski Klemens. Wspomnienia jenerała ... Księga III, od roku 1820 do 1830. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1900, s. 128 1900
45 Kołaczkowski Klemens. Wspomnienia jenerała… Księga IV, od 29 listopada 1830 r. do końca lipca 1831. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1901, s. 190 1901
46 Kołaczkowski Klemens. Wspomnienia jenerała… Księga V, od końca lipca do 22 listopada 1831. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1901, s. 157 1901
47 Dembowski Leon. Moje wspomnienia, t. I . Nakładem księgarni Grandyszewskiego, Petersburg 1898, s. 384 1898
48 Dembowski Leon. Moje wspomnienia, t. II . Nakładem księgarni Grandyszewskiego, Petersburg 1898, s. 441 1898
49 Prądzyński Ignacy. Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko - rosyjskiej 1831. Księgarnia K. Grendyszyńskiego. Petersbirg 1898, s. 292 1898
50 Łubieński Hr Roger. Generał Tomasz Pomian hrabia Łubieński.Tom I. Gebethner i Wolf, Warszawa 1899, s. 544 1899
51 Łubieński Hr Roger. Generał Tomasz Pomian hrabia Łubieński. Tom II. Gebethner i Wolf, Warszawa 1899, s.539 1899
52 Puzyrewski Kazimierz. Wojna polsko - ruska 1831. Nakładem Maurycego Orgelbranda. Warszawa 1899, s. 474 1899
53 Kampania polska Księcia Paskiewicza w 1831 r. Przekład z francuskiego. Warszawa 1899, s. 199 1899
54 Konarski Ign. A. Wspomnienia podchorążego …. z czasów W. Księcia Konstantego. Warszawa 1900, s. 124 1900
55 Karnowicz E. P. Wielki Książę Konstanty. Zarys biograficzny. Nakład księgarni Konstantego Trepki, Warszawa 1900, s. 351 1900
56 Gadon L. Książę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego. Spółdzielnia Wydawnicza Polska, Kraków 1900, s. 167 1900
57 Sawranko Bożydar. Przyczyny powstania 1830. nakładem autora. Lwów 1900 1900
58 X.W. W setną rocznicę listopadowego powstania roku 1830. Lwów 1900. s.22 1900
59 Czachowski Aleksander. Historia XIX stulecia. Nakład "Gazety Polskiej", tom I, s. 599, Warszawa 1901 1901
60 Czachowski Aleksander. Historia XIX stulecia. Nakład "Gazety Polskiej", tom II, s. 599, Warszawa 1901 1901
61 Czachowski Aleksander. Historia XIX stulecia. Nakład "Gazety Polskiej", tom III, s. 689, Warszawa 1902 1902
62 Szczaniecki Ludwik. Dziennik... pułkownika wojsk polskich. Księgarnia E. Wende i Spółka, Warszawa 1904, s. 351 1904
63 Sokołowski August. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego. To II, część 1. Od kongresu wiedeńskiego1815 do kapitulacji Warszawa 1831. Warszawa 1904, s. 532 1904
64 Sokołowski August. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego. To II, część 2. Od kongresu wiedeńskiego1815 do kapitulacji Warszawa 1831. Warszawa 1904 (?), s. 405 1904
65 Bielinski Józef. Zywot Ks. Adama Czartoryskiego. Gebethner i Wolf, Warszawa 1905, s. 131 1905
66 Wężyk Franciszek. Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 - 1831. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1905, s. 283 1905
67 Kraushar Alexander. Miscellanea historyczne IV. Sprzysiężenia studenckie. Kartki z dziejów Królestwa Kongresowego 1820- 1827. Nakładem autora. Lwów 1905, s. 44 1905
68 Powstanie Narodu Polskiego 1830-1 r. w świetle krytyki mocarstw europejskich. Wydawnictwa Pism Politycznych, Kraków 1906, s. 144 1906
69 Askenazy Szymon. Sto lat zarządu w Królestwie Polskim 1800-1900. Wydanie drugie przejrzane, Nakład Księgarni H. Altenberga, Lwów 1903, s. 96 1906
70 Offmański Mieczysław (z dzieła Aleksandra Krausnera). Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832). Wyd. M. ARTCA, Warszawa 1907, s.122 1907
71 Schmitt Henryk. Powstanie listopadowe 1830-1832. Nakład "Ziarno". Warszawa 1907, s.150 1907
72 Olizar Narcyz . Pamiętniki kasztelana ... Rok 1831, część I. Warszawa 1907, s. 139 1907
73 Olizar Marcyz. Pamiętniki kasztelana ... Rok 1831, część II. Warszawa 1907, s. 151 1907
74 Askenazy Szymon. Rosya - Polska 1815 - 1830. E. Wende i Sp. Lwów 1907, s. 206 1907
75 Sokołowski August. Dzieje powstania listopadowego. Wiedeń [ 1907], s. 368 1907
76 Askenazy Szymon. Łukasiński. Część I. Nakład Księgarni E.Wende i S-ka. Lwów 1908, s. 416 1908
77 Askenazy Szymon. Łukasiński. Część II. Nakład Księgarni E.Wende i S-ka. Lwów 1908, s. 420 1908
78 Mielżyński Maciej Hr. Wyprawa na Litwę. Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1908, s. 68 1908
79 Diariusz Sejmu z roku 1830- 1831. Wydał Michał Roztworowski. Tom II, 1908, s. 695 1908
80 Diariusz Sejmu z roku 1830- 1831. Wydał Michał Roztworowski. Tom III, 1909, s. 715 1909
81 Diariusz Sejmu z roku 1830- 1831. Wydał Michał Roztworowski. Tom IV, 1910, s. 695 1910
82 Diariusz Sejmu z roku 1830- 1831. Wydał Michał Roztworowski. Tom V, 1911, s. 623 1911
83 Diariusz Sejmu z roku 1830- 1831. Wydał Michał Roztworowski. Tom VI, 1922, s. 743 1912
84 Moszyński Jerzy. Geneza Powstania Listopadowego. Tom wstępny do pamiętników Generała Prądzyńskiego. Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909, s. 670 1909
85 Prądzyński Ignacy. Pamiętniki generała … Tom I. Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909, s. 628 1909
86 Prądzyński Ignacy. Pamiętniki generała …Tom II. Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909, s. 720 1909
87 Prądzyński Ignacy. Pamiętniki generała . ..Tom III. Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909, s. 410 1909
88 Prądzyński Ignacy. Pamiętniki generała ... Tom IV. Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1909, s. 410 1909
89 Kraushar Alexander. Miscellanea historyczne XL. Wolność druku i dziennikarstwo warszawskie w czasach listopadowych (1830 - 31). Drukarnia Edw. Nicz. Warszawa 1909 1909
90 Szpotański Stanisław. Mochnacki. Profil historyczny. Gebethner i Sp. Kraków 1910, s. 23 1910
91 Lisicki Henryk. Jenerał Żamojski. 1803 - 1868. Tom I. 1803 - 1830. Nakładem Biblioteki Kurnickiej, Poznań 1910, s. 441 1910
92 Lisicki Henryk. Jenerał Żamojski. 1803 - 1868. Tom II. 1830 - 1832. Nakładem Biblioteki Kurnickiej, Poznań 1913, s. 529 1910
93 Śliwiński Artur. Powstanie listopadowe. Spółdzielnia Nakładowa "Książka", Kraków 1910, s. 197 1910
94 Szpotański Stanisław. Mochnacki. Kraków 1910, s. 255 1910
95 Kraushar Alexander. Miscellanea historyczne XLV. Raporty ministerialne Lelewela z czasów dyktatury Chłopickiego i Rady Najwyższej Narodowej. Warszawa 1910, s. 12 1910
96 Smolarski Mieczysław. Poezja powstania listopadowego. Gebethner i Wolf. Warszawa 1911, s.111 1911
97 Stetkiewicz Stanisław. Rzeczpospolita Krakowska w dobie powstania listopadowego. Drukarnia Czasu. Kraków 1912 1912
98 Borne Ludwik. Listy o Polsce 1830/1831. Zebrał, spolszczył i omówił dr Zdzisław Leitgeber. Lwów - Zloczew 1912, s. 28 1912
99 Kraushar Alexander. Typy i orginały warszawskie. Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831. Nakład Towarzystwa Miłośników Historii. Warszawa 1913, s. 89 1913
100 A.Z. Wojna na Litwie w roku 1831. Gebtlzrer i Sp. Kraków 1913, s. 124 1913
101 Kraushar Alexander. Miscellanea archiwalne III. Memorabilla z czasów powstania listopadowego 1830 - 1831. Gebethner i Wolf, G. Gebethner i Ska, Warszawa 1913, s. 250 1913
102 Gajewski Franciszek. Pamiętniki …pułkownika wojsk polskich (1802 - 1831) Zdzisław Rzepecki i Ska. Poznań [1913], tom II, s. 206 1913
103 Nowak ks. J. Kongres Wiedeński i Powstanie Listopadowe. Nakład autora. Gniezno 1914, s. 68 1914
104 Sokolnicki Michał. Skrzynecki. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1914 1914
105 [Hofman Karol Boromeusz]. Wielki Tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do…. Reprint, Gebethner i Sp. Kraków 1915, s. 23 1915
106 Mochnacki Maurycy. Noc 29 listopada r. 1830. Spółka Wydawnicza "Odrodzenie", Warszawa 1915 1915
107 Rzepecki Ludwig. Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31- go. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. Poznań 1915, s. 308 1915
108 Bożuski Jan. Pamiątka 85 - letniej rocznicy powstania listopadowego (rok 1830 - 1831). Lublin 1915, s. 32 1915
109 Jedniodniówka. 29 listopada. Nakładem Wydziału Narodowego Lubelskiego, Lublin 1915, s. 26 1915
110 Peszke Ignacy. Szturm Warszawy. Biblioteka Nowości. Zeszyt 31-32, Warszawa 1916, s. 32 1916
111 Peszke Ignacy. Dzień chwały polskiej. Na pamiątkę uroczystości w Grochowie na 13 lipca 1916 roku. Biblioteka Nowości, zeszyt 11-21, Warszawa 1916, s. 24 1916
112 Rzepecki Karol. Pułk Czwarty 1830 - 1831. Szkic historyczny. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. Poznań 1916, s. 190 1916
113 Kucharzewski Jan. Powstanie listopadowe. Przemówienie wygłaszone w Lozannie w Sali kasyna w dniu 29 listopada 1915 roku. Lozanna 1916, s. 30 1916
114 Różycki Karol. Pamiętniki pułku jazdy wołyńskiej 1831. Centralne Biuro Wydawnicze, Kraków 1916, s. 73 1916
115 Mościcki Henryk. Z dziejów bojów o wolność (1831) 29-ty listopada. Grochów. Na szańcach Woli. Wiedza Powszechna, Warszawa 1916, s. 27 1916
116 Woltersdorf Aleksander. Jenerał Ignacy Prądzyński a powstanie 1830-31 r. w świetle źródeł historycznych. Skład Główny - Krucza 13. Warszawa 1917, s. 56 1917
117 Nasze błędy w 1830 r. Warszawa 1917, s. 24 1917
118 Chrzanowski Wojciech. Opisanie bitwy grochowskiej. Pod redakcja Wacława Tokarza. Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw, Krąków 1917, s. 112 1917
119 Oppman Artur. Pieśni o belwederskim powstaniu. Gebethner i Wolf, Warszawa 1918, s. 33 1918
120 Konopnicka Maria (Jan Sawa). Śpiewnik historyczny (1767-1863). Wydanie nowe. Gebethner i Wolf. Warszawa 1919, s.208 1919
121 Sokolnicki Michał. Wojna polsko - rosyjska w roku 1831. Wielkopolska Księgarnia Nakładcza Karola Rzepeckiego, Poznań 1919, s. 364 1919
122 Limanowski Bolesław. Walerian Łukasiński. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1920, s. 76 1920
123 Czerwińska A. Noc 29-go listopada 1830 r. w Warszawie. Odczyt. Wydanie 2-gie. Księgarnia Ludowa Julii Sikorskiej, Warszawa 1920, s. 31 1920
124 Pol Wincenty. Dzieła poetyckie. Lwów 1921, s. 387 1921
125 Patelski Józef. Wspomnienia wojskowe z lat 1823- 1831. Wilno 1921, s. 124 1921
126 Macieszyna Maria. Powstanie listopadowe w Płocku. Płock 1921, s. 81 1921
127 Śliwiński Artur. Maurycy Mochnacki. Żywot i chwała. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1921, s. 440 1921
128 Tokarz Wacław. Boje Polskie. Tom VIII. Bitwa pod Ostrołęką. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. Poznań 1922, s. 95 1922
129 Limanowski Bronisław. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Towarzystwo Wydawnicze Warszawskie., Warszawa 1922, s. 269 1922
130 Pawłowski Bronisław. Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe. Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej. Krakowska Sp. Wyd., Kraków 1923, s. 32 1923
131 Lelewel Joachim. Pamiętnik z roku 1830- 1831. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa 1924, s. 13 1924
132 Gembarzewski Bronisław. Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831. Nakładem Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Warszawa 1925, s. 98 1925
133 Tokarz Wacław. Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa. Druk W.L. Anczyc i Sp. Kraków 1925, s. 276 1925
134 Daugel Kazimierz. Rok 1831 w Mińszczyźnie. Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1925, s. 189 1925
135 Harbut Juliusz Stanisław. Noc listopadowa w świetle i cieniach historii procesu przed najwyższym sądem kryminalnym. Książnica - Atlas. Warszawa 1926, s. 521 1926
136 Jarski Zygmunt. Iganie. Z cyklu Boje polskie, tom IX. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1926, s. 71 1926
137 Składkowski Sławoj. Organizacja wojskowa służby zdrowia w chwili wybuchu powstania listopadowego… Warszawa 1926, s. 16 1926
138 Pawłowski Bronisław. Dwernicki. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1927, s. 95 1927
139 Ojerzyńska Maria. Powstanie listopadowe. Spółka Akcyjna "Ostoja". Poznań 1927, s.103 1927
140 Eile Henryk. Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena. Towarzystwo Wydawnicze "Polska zjednoczona". Warszawa 1929, s. 54 1929
141 Bełcikowska Alicja. Powstanie listopadowe. Zbiór pieśni i poezyj. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1930, s.301 1930
142 W stuletnią rocznicę powstania listopadowego. Materiały i wskazówki do urządzenia uroczystości. Nakład Wydawnictw Szkolnych, Poznań 1930, s. 90 1930
143 W stuletnią rocznicę 180-1930. Jak urządzić obchód listopadowy. Drukarnia Mieszczańska T.A., Poznań 1930, s. 45 1930
144 Katalog wystawy Powstania Listopadowego. Warszawa 1931. s. 219 1930
145 Małachowska Mira. Obchód listopadowy. Wskazówki organizacyjne i materiały do recytacji. Warszawa 1930, s. 36 1930
146 Katalog wystawy 1830/1930. W setną rocznicę Powstania Listopadowego. Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie, Kraków 1930, s. 32 1930
147 Kruszewski Ignacy. Pamiętniki generała ... 1830- 1831. Zakład graficzny P. Szwede, Warszawa 1930, s. 200 1930
148 Harbut Juliusz Stanisław. Noc listopadowa w świetle i cieniach historii procesu przed najwyższym sądem kryminalnym. Tom I. Książnica - Atlas. Warszawa 1930, s. 240 1930
149 Bieliński Kazimierz. Rok 1831 w powiecie zaliwskim (święciańskim). Wilno - Święciany 1930, s. 121 1930
150 Tokarz Wacław. Wojna polski - rosyjska 1830 - 1831. Wojskowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1930, s. 635 1930
151 Album Powstania Listopadowego 1830 - 29/XI - 1930 w setną rocznicę bohaterskiego porywu. 1930
152 Eile Henryk. Powstanie listopadowe. Wydawnictwo "Polska Zjednoczona", Warszawa 1930, s. 193 1930
153 Eile Henryk. Rok 1830. Towarzystwo Wydawnicze "Polska zjednoczona". Warszawa 1930, s. 129 1930
154 Szpotański Stanisław. Powstanie listopadowe 1830 - 1831. Nakładem Komitetu Głównego Obchodów setnej rocznicy powstania listopadowego, Warszawa 1930, s. 48 1930
155 Pawłowski Bronisław. Dwernicki. Setna rocznica powstania listopadowego 1830 - 1831. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1930, s. 135 1930
156 Bar Adam. Prasa powstania listopadowego. Kraków 1930, s. 9 1930
157 Chłodeck Józefa Białynia. Lwów w czasie powstania listopadowego. Nakład Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów 1930, s. 110 1930
158 Kulwieć Andrzej. Polska przed stu laty. Bydgoszcz 1930, , s.34 1930
159 Tęcza. 29.Xi. 1830 - 29.Xi. 1930. Księgarnia Św. Wojciecha Sp o.o., Poznań 1930 1930
160 U szczytu rycerskich chwał. Album wodzów i kierowników powstania listopadowego. Nakładem komitetu obywatelskiego obchodów 100-ej rocznicy pow. List. Lwów 1930 1930
161 Album Pamiątkowy 1830- 100 lecia - 1930 Powstania Listopadowego. Odbito w drukarni "Renaisance", Warszawa 1931, s . 31 1931
162 Powstanie Listopadowe. 1830/31 - 1930/31. (wydanie w stulecie powstania). Lwów 1931, s. 400 1931
163 Harbut Juliusz Stanisław. Józef Chłopicki. W stuletnią rocznicę bitwy pod Grochowem. Książnica - Atlas, Warszawa 1931, s. 234 1931
164 Kalendarz Królowej Korony Polskiej na rok 1931. Wydanie Zakład Wychowawczy Towarzystwa Św. Michała Archanioła w miejscu piastowem, 1931 1931
165 Tokarz Wacław. Dzieje Polski 1816- 1831. Polska jej dzieje i kultura. Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1931, s. 192 1931
166 Pawłowski Bronisław. Żródła do dziejów wojny polsko- rosyjskiej 1830- 1831 od 30 listopada 1830 do 4 marca 1831. Wojskowe Biura Historyczne, warszawa 1931, s. 504 1931
167 Rabinowiczówna Sara. Wilno w powstaniu w roku 1830/31. Wydawnictwo Magistratu M. Wilna. Wilno 1932. s. 158 1932
168 Ajzen Mieczysław. Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821 - 1830). Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1932, s. 252 1932
169 Dutkiewicz Jozef. Austria wobec powstania listopadowego. Gebethner i Wolf. Kraków 1933, s. 261 1933
170 Jełowiecki Aleksander. Moje wspomnienia 1804 - 1831 - 1838. Zakład Narodowy Ossolińskich, Lwów 1933, s. 409 1933
171 Moraczewski Adam. Samorząd Warszawy w dobie powstania listopadowego. Warszawa 1934, s. 190 1934
172 Pawłowski Bronisław. Stoczek. Z cyklu: sławne bitwy. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwow 1934, s. 1934
173 Rosjak Stefan. Wileńska komisja śledcza (1831- 1834). Wilno 1934, s. 21 1934
174 Jankowski Roman. Generał Dwernicki. Jego życie i działalność. Szkic historyczny. Nakładem autora. Suwałki 1935, s. 81 1935
175 Breżgo Bolesław. Materiały odnoszące się do powstania 1830 - 31 roku zgromadzone w byłem Archiwum gubernatorskim w Witegsku. Wilno 1935, s. 7 1935
176 Godlewski Micał biskup. Jenerał Skrzynecki i biskup Skorkowski ( 1831 - 1851). Warszawa 1935, s. 21 1935
177 Łukaszewicz Kazimierz. Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego (1825- 1835). Wydał dr Zygmunt Klukowski. Zamość 1937, s. 72 1937
178 Strzeszewski Czesław. Handel zagraniczny Królestwa Polskiego. (1815- 1830). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1937, s. 160 1937
179 Oppmna Edmund. Warszawskie "Towarzystwo Patriotyczne" 1830 - 1831. Towarzystwo Miłośników Historii. Warszawa 1937. s. 184 1937
180 Kukliński Zygmunt. Towarzystwo przyjaciół nauk w Lublinie na tle epoki (1818 - 1830), Lublin 1938, s. 82 1938
181 Bernet Wacław. Zmierzch wodzów. Gebethner i Wolf, Warszawa 1939, s. 167 1939
182 Mickiewicz Adam. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Instytut Literacki, Rzym 1946, s.101 1946
183 Gąsiorowska Natalia. Polska na przełomie życia gospodarczego 1764 - 1830. Spółdzielnia Wydawnicza "Widza", Warszawa 1947, s. 116 1947
184 Meloch Maksymilian. Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym. Państwowy Instytut Wydawniczy. Poznań 1948, s. 213 1948
185 Przewalski Stefan. Generał Maciej Rybiński. Ostatni wódz naczelny powstania listopadowego (1784- 1874). Nakład Wrocławskiego Tow. Naukowego, Wrocław 1949, s. 272 1949
186 Dutkiewicz Józef. Francja a Polska w 1831 r. Łódź 1950, s. 185 1950
187 Bortnowski Władysław. O powstaniu listopadowym. Wydawnictwa "Prasa Wojskowa", Warszawa 1950, s. 173 1950
188 Jankowski Jan Nepomucen. Notatki autobiograficzne. Militaria. Europa wobec powstania. Wyd. Zakładu im Ossolińskich, Wrocław 1950, s. 629 1950
189 Danielewicz J. Generał Ignacy Prądzyński ( 1792 - 1850). Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1954, s. 144 1954
190 Rostocki Władysław. Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym (studium historycznoprrawne). Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 243 1955
191 Lelewel Joachim. Materiały Autobiograficzne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 448 1957
192 Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt dwunasty. Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831. Wydawnictwo MON, Warszawa 1959, s. 411 1959
193 Lewandowski Władysław. Uczestnicy powstania listopadowego opowiadają (wybór pamiętników). Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1959, 1959
194 Łepkowski Tadeusz. Walki powstańcze 1830-1831. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960, s. 56 1960
195 Chojnacki Mieczysław. Królestwo Polskie 1815-1830. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966, s. 68 1960
196 Wystawa w 130 rocznicę Powstania Listopadowego (ze zbiorów Gocla). Muzeum Historyczne miasta st. Warszawy. Warszawa 1960 1960
197 Ostrowski Antoni. Pamiętniki z czasów powstania listopadowego. Wrocław 1961, s. 509 1961
198 Lelewel Joachim. Historia Polski nowożytnej. Tom VIII. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961, s. 690 1961
199 Łoś Roman. Artyleria Królestwa Polskiego 1815- 1831. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1961, s. 367 1961
200 Smarzewski Marian. Pamiętniki 1809 - 1831. Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1962, s. 356 1962
201 Jabłonowski Ludwik. Pamiętniki. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1963, s. 438 1963
202 Majewski Wiesław. Dębe Wielkie 1831. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1969, s. 193 1963
203 Szacki Jerzy. Historia jednego romansu. Opowieść o Mochnackim. Wiedza Powszechna, Warszawa 1964, s.173 1964
204 Łepkowski Tadeusz. Warszawa w Powstaniu Listopadowym. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 254 1965
205 Cieplińsko-Zielińska Donalda. Emila Plater. Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 298 1966
206 Lelewel Prot. Pamiętniki i diariusz domu naszego. Ossolineum, Wrocław 1966 1966
207 Żołnierz Polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenia od 1815 do 1831 roku. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1966, s. 449 1966
208 Bratkowski Jan. Wspomnienia z powstania 1831 i pierwszych lat emigracji. WLK, Kraków 1967, s. 527 1967
209 Jaszewski Józef. Pamiętniki dowódcy rakietników konnych. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968, s. 235 1968
210 Szomański Andrzej. Walecznych tysiąc. Z dziejów 4 pułku piechoty liniowej wojska polskiego. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1968, s. 342 1968
211 Szenic Stanisław. Ani triumf ani zgon. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969, s. 245 1969
212 Jełowiecki Aleksander. Moje wspomnienia. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970, 440 1970
213 Grabowiecki Jacenty. Moje wspomnienia w emigracji od roku 1831 do 1854 spisane w Marsylii. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970, s. 262 1970
214 Zieliński Andrzej. Poezja powstania listopadowego. Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1971, s. 280 1971
215 Drewnicki Leon. Za moich czasów. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, s. 287 1971
216 Golejewski Henryk. Pamiętniki. Tom I, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 361. 1971
217 Golejewski Henryk. Pamiętniki. Tom II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 413 1971
218 Szenic Stanisław. Generał Józef Chłopicki 1771 - 1854. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1971, s.175 1971
219 Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów. Część I. Czcigodni weterani. Iskry, Warszawa 1972, s. 373 1972
220 Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów. Część II. Niespokojne lata. Iskry, Warszawa 1972, s. 354 1972
221 Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów. Część III. Rewolucja w Warszawie. Iskry, Warszawa 1974, s. 351 1972
222 Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów. Część IV. Zmęczeni bohaterowie. Iskry, Warszawa 1976, s. 481 1972
223 Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów. Część V. Nieboska komedia. Iskry, Warszawa 1979, s. 335 1972
224 Kicka Natalia. Pamiętniki Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972, s. 670 1972
225 Koźmian Kajetan. Pamiętniki tom I. Ossolineum, Wrocław 1972, s. 365 1972
226 Koźmian Kajetan. Pamiętniki tom II. Ossolineum, Wrocław 1972, s. 356 1972
227 Koźmian Kajetan. Pamiętniki tom III. Ossolineum, Wrocław 1972, s. 383 1972
228 Majewski Wiesław. Grochów 1831. Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa 1972, s.171 1972
229 Radziejowski Ignacy. Pamiętniki powstańcze 1831. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973, s. 341 1973
230 Zwierkowski Walenty. Rys powstania walki i działalności Polaków w 1830 - 1831. Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 612 1973
231 Ziółek Jan. Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830 - 1831. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973, s. 383 1973
232 Bloch Czesław. Generał Ignacy Prądzyński 1792 - 1850. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974, s. 666 1974
233 Chojnacki Mieczysław. Generał Ludwik Bogusławski 1773 - 1840. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1975, s. 150 1975
234 Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i wielka emigracja. Tom I. Księgozbiór. Muzeum Historyczne Warszawy, Warszawa 1975 1975
235 Załuski Józef. Wspomnienia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 431 1976
236 Bortnowski Władysław. Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego. Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 389 1976
237 Stasiak Florian. Adam Gurowski 1805-1966. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 419 1977
238 Lewandowski Kazimierz. Pamiętnik wychodźca polskiego. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977, s. 126 1977
239 Klechta Jerzy. Klemens Kołaczkowski 1793 - 1873. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1977, s.138 1977
240 Sidorski Dionizy. Szalony jasnowidz czyli rzecz o Maurycym Mochnackim. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1978, s. 287 1978
241 Deczyński Kazimierz. Pamiętniki chłopa nauczyciela. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 185 1978
242 Zakrzewski Bogdan. "Gdy naród do boju…" Gustawa Ehrenberga. Ossolineum, Wrocław 1979, s.42 1979
243 Gołębiowski Łukasz. Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy 1827. Reprint. Wydawnictwo Artystyczne i filmowe, Warszawa 1979, s. 252 1979
244 Gołyński Aleksander. Pamiętniki podolskiego powstania 1830 - 1931. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1979, s. 223 1979
245 Maciejewski Marian. Broń palna wojsk polskich 1797-1830. Ossolineum, Warszawa 1980, s. 166 1980
246 Durand Raymond. Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Czytelnik, Warszawa 1980, s. 305 1980
247 Skowronek Jerzy, Tessaro-Kosimowa Irena. Warszawa w powstaniu listopadowym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 325 1980
248 Tarczyński Marek. Generalicja powstania listopadowego. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1980, s. 432 1980
249 Roguski Piotr. Tułacz polski nad Renem. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 290 1981
250 Łagowski Bronisław. Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Wydawnictwo Literackie Kraków 1981, s.214 1981
251 Bortnowski Władysław. Wielki Książę Konstanty i Joanna Gruzińska. Wydawnictwo Łódzkie, Łódz 1981, s. 313 1981
252 Jakubiak Tadeusz Adam, Polak Bogusław. Wielkopolanie w powstaniu listopadowym. Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1981, s. 36 1981
253 Powstanie czy rewolucja. W 150 rocznicę powstania listopadowego. Uniwersytet Śląski, Katowice 1981 1981
254 Polski portret wojskowy 1815 - 1830. katalog wystawy, Warszawa 1981 1981
255 Żaliński Henryk. Stracone szanse. Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony narodowej, Warszawa 1982, s.299 1982
256 Łojek Jerzy. Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego. Czytelnik, Warszawa 1982, s.242 1982
257 Puchalski Tomasz ks. Pamiętniki 1827-1840. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1982, s. 238 1982
258 Trzaskowski Józef. Zbiór różnych drobnostek… Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982, s. 209 1982
259 Święcicki Józef. Pamiętniki ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, s. 311 1982
260 Majewski L. Grochów 1831. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1982, s. 207 1982
261 Wawrzykowska - Wierciochowa Dioniza. Sercem i orężem ojczyźnie służyły. Emila Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830- 1831. MON. W-wa 1982, s. 308 1982
262 Bortnowski Władysław. Łuna nad Solcem 1830. Blaski i cienie nocy listopadowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982, s. 315 1982
263 Rymkiewicz Jarosław Marek. Wielki Książę z dodatkami rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, warszawa 1983, s. 232 1983
264 Tupalski Jacek. Generał Dezydery Chłapowski 1788-1879. Wydawnictwo MON, warszawa 1983, s. 403 1983
265 Praca zbiorowa. Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1983, s. 133 1983
266 Praca zbiorowa. Powstanie listopadowe 1830 - 1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania. Ossolineum, Wrocław 1983, s. 442 1983
267 Szyndler Bartłomiej. Henryk Dembiski 1791-1864, Wydawnictwo MON, Warszawa 1984, s. 349 1984
268 Majchrowski Stefan. Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego. Ludowa Spółdzielnie Wydawnicza. Warszawa 1984, s. 324 1984
269 Mochnacki Maurycy. Powstanie Narodu Polskiego roku 1830 - 1831. Tom 1, s.378, tom II, s. 535. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984 1984
270 Praca zbiorowa. 150 rocznica bitwy pod Ostrołęką. Materiały z sesji naukowej w Ostrołęce. Warszawa 1984, s. 152 1984
271 Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. T I. Raporty Rady Stanu ….Instytut Historii PAN. Archiwum Akt Dawnych, Warszawa 1984, s. 368 1984
272 Goszczyński Stefan. Wybór poezji. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1985, s.127 1985
273 Nowak Jerzy Robert. Ignacy Prądzyński "Zaprzepaszczone szanse…". Wyd. Literackie Kraków 1985, s. 159 1985
274 Wysokiński Jan. Generał Ignacy Prądzyński. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 266 1985
275 Stille Sven Jonas. Podróż do Polski. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 147 1985
276 Barszczewska- Krupa Alina. Generacja powstańcza 1830 - 1831. Wydawnictwo Łódzkie, łódź 1985, s. 1985
277 Skowronek Jerzy. Powstanie Listopadowe. Refleksja historyczna. Zamek Królewski w warszawie. Warszawa 1985, s. 37 1985
278 Magnuszewski Dominik. Wiersze z okresu powstania listopadowego. Ossolineum. Wrocław 1986, s.88 1986
279 Kłak Czesław. Polski Leonidas. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 254 1986
280 Łojek Jerzy. Szanse powstania listopadowego. Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 147 1986
281 Łukasiński Walerian. Pamiętniki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 217 1986
282 Zamojski Andrzej Hr. "Moje przeprawy". Pamiętniki ... O czasach powstania listopadowego ( 1830 - 1831). Reprint. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1986, s. 157 1986
283 Chłapowski Dezydery. Pamiętnik. Cz. I wojny napoleońskie 106 - 1813, s. 164, cz. II wojna roku 1830- 1831, s. 126. Nakładem synów. Poznań 1899. Reprint. KAW. Kraków 1986 1986
284 Tokarz Wacław. Armia Królestwa Polskiego. (1815 - 1830). Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego. Piotrków 1917, s.386. Reprint KAW, Kraków 1986 1986
285 Cygler Bogusław. Powstanie listopadowe w Elblągu i na Żuławach. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, s. 58 1986
286 Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturze polskiej. Referaty i materiały z sesji naukowej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, s. 605 1986
287 Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturach obcych. Referaty i materiały z sesji naukowej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, s. 249 1986
288 Prądzyński Ignacy. Polscy teoretycy wojskowi. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1986, s. 350 1986
289 Zakrzewski Bogdan. Bluszcz Tyretona i wawrzyn Leonidasa. O Warszawiance Delavigne,a Sienkiewicza Kurpińskiego. Ossolineum. Wrocław 1987, s.123 1987
290 Walecznych tysiąc. Antologia niemieckiej poezji o powstaniu listopadowym. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 283 1987
291 Skowronek Jerzy. Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej. Dzieje narodu polskiego i państwa polskiego. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 81 1987
292 Łepkowski Tadeusz. Powstanie Listopadowe. Dzieje narodu i państwa polskiego. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 81 1987
293 Zdrada Jerzy. Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 81 1987
294 Wężyk Władysław. Kronika rodzinna. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 511 1987
295 Pietrzymowski Ryszard. Dni chwały. Opowieść o powstaniu listopadowym. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 200 1987
296 Tarczyński Marek. Franciszek Żymirski generał zapomniany. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 251 1988
297 Kledzik Maciej. Ignacy Marceli Kruszewski 1799-1879. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988, s. 319 1988
298 Puzynina Gabriela z Guntherów. W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815- 1843. Chotomów 1988, s. 389 1988
299 Puzyrewski Kazimierz. Wojna polsko - ruska 1831. Nakładem Maurycego Orgelbranda. Warszawa 1899, s. 474. Reprint, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988 1988
300 Mitkowski Zygmunt (T.T. Jeż). Sylwety emigracyjne. Reprint, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988, s. 321 1988
301 Kozłowski Euligiusz. Józef Bem 1794-1850. Wydawnictw Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989, s.190 1989
302 Bielecki Robert. Belwederczycy i podchorążowie. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 333 1989
303 Chamski Tadeusz Józef. Opis krótki lat upłynionych. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 462 1989
304 Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego na rok 1825. Reprint Kraków 1990, s. 282 1990
305 Powstanie Listopadowe 1830 - 1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania. Państwowe wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 580 1990
306 Niezabitowski Krzysztof Aleksander. Pamiętniki moje. Warszawa (period rewolucyjny). Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991, s. 239 1991
307 Bitwa pod Ostrołęką w ikonografii. Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. Ostrołęka 1991, s.71 1991
308 Kosium Andrzej, Stolarski Rafał, E. Car honor i ojczyzna. Spory wokół postaci generała Franciszka Żymirskiego 1779 - 1831. Oficyna Wydaw. "Blitz- Print" Warszawa 1991 1991
309 Leszczynski Zdzisław. Lekarze w powstaniu listopadowym. Wydawnictwo TEXT, Warszawa 1992, s. 119 1992
310 Wroński Andrzej. Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu, Ukrainie. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1993, s.119 1993
311 Kukiel Marian. Książę Adam. Wydawnictwo PAVO, Warszawa 1993, s.154 1993
312 Moje przypomnienia od urodzenia. Pamiętnik Macieja Rybińskiego ostatniego wodza naczelnego powstania listopadowego. Wrocław 1993, s. 1871 1993
313 Lyszczyna Jacek. Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiewgo. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s.192 1994
314 Przewalski Stefan. Józef Grzegorz Chłopicki. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1995, s. 222 1995
315 Bielecki Robert. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Wydawnictwo TRIO, tom I (A - D), Warszawa 1995, s. 410 1995
316 Bielecki Robert. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Wydawnictwo Neriton, tom II (E- K), Warszawa 1996, s. 405 1995
317 Bielecki Robert. Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Wydawnictwo Neriton, tom III (L - R), Warszawa 1998, s. 431 1995
318 Saletra Wojciech. Generał Samuel Różycki (1781- 1834). Dowódca korpusu na Kielecczyźnie w 1831 roku. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1996, s. 301 1996
319 Warszawa w powstaniu listopadowym. Informator wystawy. Muzeum X pawilonu cytadeli warszawskiej. Warszawa 1996, s. 21 1996
320 Chludziński Tomasz. Śladami powstania listopadowego. Przewodnik historyczny. Wydawnictwo PTTK "KRAJ", Warszawa 1996, s. 199 1996
321 Malarski Tomasz. Armia Królestwa Polskiego 1815 - 1830. Wydawnictwo Militaria. Warszawa 1996, s. 41 1996
322 Gnat-Wieteska Zbigniew. Iganie. Boje polskie 7. Pruszków 1997, s.38 1997
323 Kołodziejczyk Arkadiusz. Liw 1831. Boje polskie 11. Pruszków 1998, s. 34 1998
324 Zajewski Władysław. Powstanie Listopadowe 1830- 1831. Bellona, Warszawa 1998, s. 259 1998
325 Strzeżek Tomasz. Iganie 1831. Bellona, Warszawa 1999, s. 205 1999
326 Wawrzykowska - Wierciochowa Dioniza, Podsiad Antoni. Boże cos Polskę. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999, s. 690 1999
327 Zgórniak Marian. Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864). Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2001, s. 360 2001
328 Gnat- Wieteska zbigniew. Gwardie honorowe. Gwardia królewska- polska i oddziały przyboczne w latach 1806- 1831. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2002, s. 145 2002
329 Katalog wystawy. Józef Bem. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Warszawa 2003, s. 39 2003
330 Gembarzewski Bronisław. Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815 -1830. Reprint. Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2003, 192 2003
331 Gembarzewski Bronisław. Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807 - 1814. Reprint. Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2003, s. 362 2003
332 Malak Gabriela, Malak Stefan. Witaj Gaju Grochowa Polskie Termopile. Wybór poezji o powstaniu listopadowym. Krąg Pamięci Narodowej, Warszawa 2005, s.187 2005
333 Strzeżek Tomasz. Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 559 2006
334 Kasparek Norbert. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Brodnica 1831. Olsztyn - Brodnica 2009, s. 182 2009
335 Strzeżek Tomasz. Warszawa 1831. Bellona, Warszawa 2010, s. 180 2010
336 Ostapowicz Dariusz. Boreml 1831. Bellona, Warszawa 2010, s. 260 2010
337 Czop Jan. Barwa armii Królestwa Polskiego 1815 - 1830 i 1831 (stare formacje). Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2010, s. 73 2010
338 Powstanie Listopadowe. Powstania Polskie. Patronat Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie, Proszówki 2011, s.211 2011
339 Strzeżek Tomasz. Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2011, s. 352 2011
340 Trębski Maciej. Kawaleria Królestwa Polskiego 1815 - 1830. Wydawnictwo DiG. Warszawa 2011, s. 404 2011
341 Nadolski Artur. Z szablą na Moskala. Barbara Czarnowska (1810-19910 - żołnierz Powstania Listopadowego. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011, s.198 2011
342 Jaworski Jacek. Litewski podtekst wojny polsko - rosyjskiej 1831 roku. W 180 rocznicę Powstania Listopadowego. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2011, s. 118 2011
343 Strzeżek Tomasz. Bój o Redutę Ordona. Epizod z bitwy warszawskiej 6 -7 września 1831 roku. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2011, s.101 2011
344 Krajewski Wojciech. Grochów 1831-2011. 180 rocznica bitwy pod Grochowem 1831- 2011. Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2011, s. 168 2011
345 Laskowski Otton. Przewodnik po polach bitew wojny polsko- rosyjskiej 1830- 1831 r. Reprint. Archeologia Militaris, Lodź 2011, s. 148 2011
346 Strzeżek Tomasz. Stoczek - Nowa Wieś 1831. Bellona, Warszawa 2011, s. 282 2011
347 Ostrołęka 1831. Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Ostrołęka 211. 2011
348 Powstanie Listopadowe. Powstania Polskie. Proszerki 2011. s. 211. Patronat Bibliotek Jagiellońskiej w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie 2011
349 Swendrowski Michał. Portret człowieka zapalczywego. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2013, s. 498 2013
350 Trąbski Maciej. Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815- 1830. Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2013, s. 458 2013
351 Mikołajczak Witold. Grochów 1831 niedokończona bitwa. Novae Res, Gdynia 2014, s.143 2014
352 Goszczyński Seweryn. Dzieła zbiorowe. Tom IV. Bez roku wydania. -


Wróć do spisu treści